ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

Връзки

www.burgas.bg Община Бургас

www.gotoburgas.com Официален портал на Бургас

www.facebook.com/Burgas2019 Бургас - Кандидат за Европейска столица на културата 2019

www.bgregio.eu  ОП „Регионално развитие“ 2007-2013

www.facebook.com/profile.php?id=100001585701403 Културен център Морско казино

www.artsburgas.com Дружество на художниците – Бургас 

www.subhumantheatre.com Subhuman Theatre

www.prac.biz
  Център за изкуства За Родопите

www.krigea-party.com  Кригея ООД  

www.ourhousegroup.wordpress.com Сдружение за съвременно изкуство OHG

www.sbj-bg.eu СБЖ - Дружество на журналистите и кореспондентите – Бургас

www.atelie056.com Creative studio Atelie 056

www.komplex.bg Комплекс ООД

www.burgasbus.info Бургасбус ЕООД

www.spiritofburgas.com Фестивал Spirit of Burgas

www.sandfestburgas.com Фестивал на пясъчните скулптури

www.da-fest.bg DA Fest

www.festivals.bg Фестивали.бг

kulturni-novini.info Културни новини

artists.bg Информационен портал за артистите в България

bgdancer.info   BG Dancer - Информационен портал за танци

vijburgas.com  Виж! Бургас - Гайд за култура и градски начин на живот

radioburgas.net   Общинско радио - Бургас

 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013