ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

За проекта

Фестивал Включи града се организира в рамките на проект на Община Бургас „Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще”, BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Проектът цели да засили ролята на културата като двигател в процеса на развитие на град Бургас. Чрез неговото реализиране бихме искали да подпомогнем устойчивото и интегрирано развитие на Бургас; да допринесем за подобряване на качеството на живот и повишаване привлекателността на града; да обогатим културния живот и създадем условия за равен достъп на всички до него.

Основните дейности, които ще бъдат осъществени в рамките на проекта са:

 • Ø подготовка, организиране и промотиране на иновативно културно събитие - фестивал Включи града в рамките на две последователни години
 • Ø закупуване на оборудване и обзавеждане, свързано с реализиране на културните  събития, включени в програмата на фестивала
 • Ø ремонт на Графична база в Приморски парк

Предвидено е реализиране и на съпътстващи дейности по управление на проекта, публичност и информация, възлагане на обществени поръчки, одит.

Проектът доразвива в иновативно културно събитие, започналата през 2008 г. кампания на Община Бургас „Завръщане в Бургас“, насочена към завръщането на онези бургазлии, които са напуснали родния си град, работят и/или творят другаде - в страната или чужбина. Кампанията е насочена, от една страна, към завръщане на успели, известни бургазлии, които са прославили града ни в България и навън (като Райна Кабаиванска, Георги Калоянчев, Тончо Русев, Антон Дончев), но също така и към завръщане на всички онези „анонимни“ хора, родом от Бургас, които със знанията, уменията и опита си биха допринесли за развитието на града си.

Включи града е място и време за завръщане – на всички, които някога са напуснали Бургас – за да се включат отново като творци на културата на мястото, откъдето са тръгнали, но и завръщане на всички, които живеейки тук, поради някаква причина са се отдалечили духовно от него – физическо и духовно завръщане/включване в града. Включи града ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящата ги среда, да открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето – на града ни и на нас самите като част от него. Включи града е завръщане към същността ни, а какъв по пряк път към това от изкуството.

Продължителността на проекта е 24 месеца: от август 2011 г. до август 2013 г.

Проектът се осъществява от Община Бургас в партньорство с Дружеството на художниците – Бургас. Изпълнители: Сдружение Виа Понтика, Център за изкуства За Родопите, Кригея ООД, Красимир Марчев – художник, Комплекс ООД, Aмко ЕООД, Адвокатско дружество „Шопова и Карагеоргиева-Мострова“, ET "ЛГА-Консулт - Лина Анастасова". Със съдействието на: Сдружение за съвременно изкуство Our House Group, СБЖ – Дружество на журналистите и кореспондентите – Бургас, "Бургасбус" ЕООД.

 

Повече за всички европейски проекти на Община Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/index/197


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013