ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

За фестивала

Включи града е фестивал за съвременно изкуство, организиран от Община Бургас в рамките на проект „Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще”, BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

Включи града е фестивал, в който изкуството и публиката заживяват в една среда – те се провокират и развиват взаимно. Фестивалът включва поредица от събития, в които аудиторията има възможност да участва активно и от пасивен наблюдател или случаен минувач да се превърне в главно действащо лице. В този фестивал  границите между артисти и публика не съществуват.  Можеш да видиш, да докоснеш, да почувстваш или да създаваш изкуство – как ще се включиш, избираш ти.

Включи града е поредица от събития, отворени за всички, без значение възраст, пол, етнос, образование и интереси. Това е фестивал, в който Бургас е знакът, който обединява всичко, случващо се там, и всеки, който реши да се докосне до него. Включи града е място и време за завръщане – на всички, които някога са напуснали града си – за да се включат отново като творци на културата на мястото, откъдето са тръгнали, но и завръщане на всички, които живеейки в тук, по някаква причина са се отдалечили духовно от него – физическо и духовно завръщане/включване в града. Включи града ангажира всички в това да бъдат творци на заобикалящото ги изкуство, дa открият себе си и своя Бургас. Тук оживява миналото, вглеждаме се в настоящето и мечтаем смело за бъдещето – на града ни и на нас самите като част от него. „Включи града” е завръщане към същността ни, а какъв по-пряк път към това от изкуството.

Включи града има обособено фестивално пространство, в което се случват всички събития – това е Морската градина, на границата между сушата и морето, където провокацията за творчество винаги е била най-силна. Морската градина в Бургас е ключово място за хората оттук – не само заради природата и не само като място за почивка и развлечения, а защото тя винаги е била и място за културен живот. Няколко са ключовите точки, където се случват събитията в рамките на фестивала - културен център „Морско казино”, сцена „Охлюва”, Терасата до казиното, Моста, Летен театър, Графична база, Комплекс „Флора”, Басейн „Флора”, „Стената на приказките”, както и всички прилежащи алеи. Някои от тези места са традиционно използвани за културни прояви, други – биват трансформирани за такива. Според спецификата си, част от проявите се провеждат на открито, други на закрито.

Включи града се провежда в рамките на три дни /петък-неделя/, през пролетта, преди началото на шумния туристически сезон, когато градът е себе си – такъв, какъвто местните хора го познават, създават и развиват – не за да се хареса на някой друг, а за себе си. Градът потънал в своето изкуство,един осезаем и истински Бургас.

Включи града включва няколко сегмента, които обядиняват всички събития по време на фестивалните дни: Уъркшоп, Изложби, Артинсталации, Пърформанс, Концерти, Кино. Видовете изкуства и жанровете са максимално широко застъпени, така че всеки да успее да открие по нещо за себе си.   

Конкретните събития в рамките на отделните сегменти са с различна продължителност – те се случат еднократно в рамките на фестивала или в продължителност на трите фестивални дни, в зависимост от тяхната идея, същност и цел.

Сегмент: Уъркшоп

Насочен е към хора с траен интерес към изкуствата или любопитство, желание за експеримент. Уъркшопът се води от професионалист и има за цел теоретично, но и най-вече практически да запознае участниците с дадено изкуство. Резултатът от уъркшопа, освен придобиване на знания/умения от участниците, е и нещо, което остава за града – то излиза от границите /времеви и пространствени/ на фестивала и допълва  градската среда с артистични средства.

Сегмент: Изложби

Включва експозиции на създадени в рамките на фестивала или преди него произведения от различни сфери на изкуството, създадени от професионалисти и/или аматьори. Разположени са както на открито, така и на закрито. Идеята им е не само да бъдат показани, но и да  преобразят познатите пространства. Ориентирани са към широка аудитория. Целта им е да докоснат дори онези, които няма да се включат като участник, а предпочетат да останат само в ролята на пасивен зрител.

Сегмент: Артинсталации

Те представляват артистични „намеси” в публичното пространство, които променят познатите места и обичайните предмети, така че да привлекат вниманието и да провокират интереса на публиката, дошла специално да ги види, или случайния минувач. Замислени като интерактивни, артинсталациите „проработват” само при взаимодействие на публиката с тях. Могат да бъдат поставени на различни места във фестивалната зона – по-често на открито, за да са по-достъпни, но и на закрито. 

Сегмент: Пърформанс

Тук спадат всички онези представления, представящи едно или повече изкуства – театър, танц, др., в които даден автор, творец, представя свое произведение. Тук публиката е или в класическата си роля на зрител, съпреживяващ случващото се, или в ролята на участник в пърформанса.

Сегмент: Концерти

Музика – различни жанрове, традиционни и нетрадиционни сцени, можеш да участваш, можеш да слушаш, музиката на Бургас, музикантите на Бургас... и не само. 

Сегмент: Кино

Филми за Бургас и такива, правени от бургазлии, алтернативни и традиционни.

Фестивал Включи града се организира от Община Бургас със съдействието на Сдружение Виа Понтика - за сегменти Уъркшоп и Артинсталации, Център за изкуства за Родопите – в частта Пърформанс, и Кригея ООД – за Кино, Концерти, Изложби. С подкрепата на Дружество на художниците – Бургас и Дружество на журналистите и кореспондентите – Бургас.

Името си фестивалът дължи на Сдружение за съвременно изкуство OHG.  

 


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013