ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

Контакти

Община Бургас

www.burgas.bg

Адрес: 8000 Бургас, ул. Александровска 26

Ел. поща: i.yangyozova@burgas.bg

vkluchigrada@gmail.com

Тел.: 00359 56 907 273 / 00359 56 907 211  

Моб.:

00359 878 151 185
00359 988 933 160
 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013