ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian

Участници

Театър на огъня и сенките Фаертър

Държавен Куклен театър – Бургас

Phormatik Visual Lab 

Танцова школа Дюн

Брейк клуб Бляк стайл

Kinesthetic Projec

Flowtrоn bboy crew

Funktool

Група FOUR

G.A.N.G.S.T.A  G.A.N.G.S.T.A Production

Джаз формация Бургас

Иво Бистрички

Атанас Стоянов

Симеон Шивачев

Рин Ямамура

Красимир Марчев

Яро Спринг Винарски

Матю Роджърс

Венелин Шурелов

Вероника Цекова

Симеон Янчев

Младен Алексиев

Ана Виленица

Бернхард Херборд

Демиан Берн

Мелани Морен
 
Екип 1011

Николета Бончева

Мартин Пенев

Камен Калев

Росен Петров

Дружество на бургаските журналисти

Духов оркестър - Бургас

Група Горещ пясък

Hobbisimo

Очаквайте скоро по-подробна информация за участниците във фестивала!

 

 

 

 
 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013