ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
КОНТРАСТИ

КОНТРАСТИ

ИЗЛОЖБИ

.03.2012 | 00:00 часа | АЛЕИ МОРСКА ГРАДИНА

ВИЖ КАРТА
24.00

Изложба картини на деца - участници в арт проект по живопис и графика "Контрасти" на фондация "Шанс за децата на България"

Проектът включва четири модула:
Небесна дъга
Светлини и сенки
Магията на цветовете
Графика и дизайн

Ръководител на проекта: Таня Стоянова


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013