ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Нощ на магията и фокусите "Quik Hands & Friends"

Нощ на магията и фокусите "Quik Hands & Friends"

ПЪРФОРМАНС

.06.2016 | 21:00 часа | СЦЕНА ОХЛЮВА

ВИЖ КАРТА
Вечерният спектакъл "Quik Hands & Friends" обхваща повечето популярни жанрове на илюзионното изкуството, като "Манипулации";"Генерална магия" (фокуси);"Сценични илюзии"; "Комична магия"; "Интерактивна магия" (с участие на публиката). Акцентът в нощта на магията и фокусите ще бъде хумора, представен чрез изкуството на илюзията.

Елате да се "потопите" в магията на нощта!

Спектакълът ще се проведе и в двата фестивални дни от 21:00 часа на открита сцена "Охлюва"


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013