ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Огния

Огния

ПЪРФОРМАНС

.06.2016 | 21:00 часа | Александровска

ВИЖ КАРТА

Чудновато конферансие идва със своята магична количка и сякаш с нея успява да омагьоса не само себе си, но и всички наоколо. Той заспива от странната отвара, която сам приготвя и започва да сънува чуден сън, в който въвлича и всички хора около себе си…

Елате да се потопим в красивия, приказен и магичен свят на сънищата представен чрез ефирната игра на актьорите от Театър на огъня и сенките “Фаертър”.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013