ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
РОТОР - (SUBHUMAN THEATRE)

РОТОР - (SUBHUMAN THEATRE)

АРТИНСТАЛАЦИИ

.06.2016 | 10:00 часа | ЛЕТЕН ТЕАТЪР - ОВАЛНА ЗАЛА

ВИЖ КАРТА

2016; 00:01:47; B/W; без звук; 16:9; Full HD video

“Ротор” е наименование на автоматизирана перформативна система, която е вградила в структурата си една човешка фигура. Фигурата е експонат въплътил личното и механичното. Инсталацията съдържа група електромотори, които осигуряват траекториите за движение на изпълнителя. Системата включва реактивна аудио-визуална система, която допълва визуалното представяне. Фигурата е тяло на жеста, частично затворен от функцията, частично освободен от фикцията.

Идея: Венелин Шурелов (SubHuman Theatre)

Механика: Борислав Тонев (Бъки)

  • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013