ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
СЕДНИ И ЗВУЧИ

СЕДНИ И ЗВУЧИ

АРТИНСТАЛАЦИИ

.03.2012 | 14:00 часа | КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР МОРСКО КАЗИНО

ВИЖ КАРТА
8.00

"Седни и Звучи" се състои от шест стола, снабдени с въглавници-сензори, разположени на облегалките и седалките. Когато човек седне на стол, задейства определен звук от предварително изготвена музикална композиция, когато се обляга, сменя варианти на звука. Всеки стол отговаря за определен сегмент от композицията - един е ритъмът, друг е бас линията, трети е основната мелодия и т.н. Зрителите се превръщат в участници и изсвирват свои варианти на предварително зададеното.

Сядаш. Облягаш се, облягаш се. Ставаш. Сядаш, облягаш се... Заедно с теб успяхме да превърнем това в музика. Сега ти го превърни в общуване.

Автор: Екип 1011- Мартин Пенев, Велика Прахова, Нели Борисова, Николета Бончева, Христо Петков

Видео: http://www.facebook.com/photo.php?v=248735191819456&set=t.100000489323419&type=3 


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013