ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА | ВКЛЮЧИ ГРАДА
Bulgarian
Тъмна светлина

Тъмна светлина

УЪРКШОП

.06.2016 | 21:00 часа | ФЛОРАТА

ВИЖ КАРТА
21:00-21:30ч.

Уъркшопът „Тъмна светлина“ дава възможност за създаване на собствена временна реалност, чрез която да бъдат „разказани“ отделни истории или „пресъздадени“ ситуации и случки чрез ефектите на светлинните рисунки. Всеки участник може сам да „изрисува“ и промени заобикалящото пространство, създавайки светлинни ефимерни образи и обекти. По този начин нереалните обекти реално променят усещането, възприятието и представата на всеки участващ в уъркшопа. Възможността хората сами да са създатели (рисувайки чрез светлина) допълнително засилва чувството на ангажираност и творчество, като поставят отделния зрител в ролята на твореца-художник.

Уъркшопът ще се проведе в рамките и на двата фестивални дни от 21:00-21:30ч.


 • Община Бургас
 • Дружество на бургаските художници
 • Сдружение Виа Понтика
 • Център за изкуства За Родопите
 • Кригея
 • Виж! Бургас
 • festivals.bg
 • BG Dancer
 • Общинско радио - Бургас
 • Бургаски свободен университет
 • Бургасбус ЕООД
 • Ателие 056
 • Комплекс ООД
 • Уебчарм ООД
 • Велоклуб Бургас
Еврипейски съюз Регионално развитие ОПРР

Този сайт е създаден в рамките на проект на Община Бургас "Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще",
BG161PO001/1.1-10/2010/004 по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития",
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013